พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๓ ปีวันสวรรคต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ นำโดยพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัด ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประช้าชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

พิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๙ น. พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน ณ อนุสรณ์สถานปราสาทธรรมสังเวช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา มุทิตาสักการะ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด ๑.…

บทสวดคาถาพุทธาภิเษก (แบบย่อ)

คาถาจุดเทียนชัย พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโน     ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ     อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง เอตัสสะ  อานุภาเวนะ         สัพพะทุกขา  อุปัททะวา อันตะรายา …

บทสวดเมตตาหลวง (แบบย่อ)

บทสวดเมตตาหลวง   (แบบย่อ) แผ่เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ให้สัตว์  ๑๒  จำพวก       เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง…

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

อาฏานาฏิยะปะริตตัง นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง          อุปปันนานัง   มะเหสินัง ตัณหังกะโร   มะหาวีโร             เมธังกะโร   มะหายะโส สะระณังกะโร  โลกะหิโต           ทีปังกะโร  …

กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน

กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า  ห่อข้าวประดับดิน ฮอดเมื่อยามเดือนเก้า           เฮ็ดบุญข้าวประดับดิน ไปฟังธรรมจำศีล                คือถิ่นฐานอีสานเค้า แรมสิบสามค่ำเดือนเก้า         มาเด้อเฮาฟ้าวเร่งด่วน ของคาวหวานแบ่งสี่ส่วน        ลองคำนวนเด้อเจ้า  ผมสิเว้าสู่ฟัง…

บทสรภัญญะ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก

บทสรภัญญะ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก (วันพบญาติ  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที) (ขึ้น) ประเพณีอีสานบ้านเฮา แรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้า เอาห่อข้าวน้อยไปหยาย (รับ)  มีอาหารหวานคาวมากมาย  หมากพลูก็เอาไป ยาสูบธูปเทียนมีห่อเอาไว้สิ่งไหนดีๆ พ่อแม่ญาติๆ ดับชีวีวิญญาณท่านจะมาเอา ยมพระบาลปล่อยให้มาเดือนเก้าอย่าลืมเด้อลูกเต้า …

เพลงกรรมใดใครก่อ

เพลงกรรมใดใครก่อ        พระพุทธองค์  ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรม   คนไหนใครทำ  กรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไร  ก่อนนั้น…เคยทำกรรมไว้ชาติใด  ชาตินี้ต้องได้  รับกรรมที่ทำก่อนนั้น        ตัวฉันคงทำ  แต่กรรมซ้ำอยู่เสมอ  ชาตินี้จึงเจอเวรกรรมเก่าเข้าย้อนผูกพัน ปวดร้าว…ตรอมตรมขื่นขมอนันต์  ทำดีสารพัน รางวัลที่ได้ก็คือเคราะห์กรรม …