ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม มุทิตาสักการะ พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา มุทิตาสักการะ ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนากิจจาทร วิ. เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) น้อมถวายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ รายการทำบุญ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนากิจจาทร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระครูภาวนากิจจาทร วิ. (เกษม) เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา มุทิตาสักการะ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด ๑.…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดบ้านเก่าบ่อ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระครูภาวนากิจจาทร วิ. ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ วันที่ ๑๘…

พระครูภาวนากิจจาทร ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) ในราชทินนามเดิม

        เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายแก่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว สมควรได้รับการเลื่อนชั้น จำนวน ๘๔๗ รูป        …

ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอุโบสถการเปรียญ ชั้น ๑…