ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม มุทิตาสักการะ พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม
พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม

น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา มุทิตาสักการะ

ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์

พระครูภาวนากิจจาทร วิ.

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว

เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)

น้อมถวายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

รายการทำบุญ

๑. ย่ามพระภิกษุ ใบละ ๒๐๐ บาท

๒. ย่ามถวายพระเถระ ใบละ ๒๕๐ บาท

๓. ย่ามสีขาว ใบละ ๒๐๐ บาท

หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถาม

  • พระมหาพงษ์พันธ์ โทร. 084-638-6158
  • พระมหาอนุชิต โทร. 085-666-2011

สามารถโอนเงินทำบุญได้ที่บัญชีธนาคาร

  • ธนาคารกรุงไทย
  • หมายเลขบัญชี : 319-0-6440-3
  • ชื่อบัญชี : พระมหาอนุชิต ตะสุวรรณ

หรือ

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • หมายเลขบัญชี : 063-1-26741-6
  • ชื่อบัญชี : พระมหาอนุชิต ตะสุวรรณ