พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ ถวายหลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) พร้อมกันนี้…

พิธีถวายน้ำสรงหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร เนื่องในพิธีฉลองสมณศักดิ์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายน้ำสรง หลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)

พิธีอัญเชิญพระพุทธปรินิพพาน

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ…

พิธีเกิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ถาวรเจติยมหาวิหาร

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๓

เช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์และทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ โดยมีพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานสงฆ์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธาน นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ถาวรเจติยมหาวิหาร

พีธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๓ ปีวันสวรรคต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ นำโดยพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัด ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประช้าชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

พิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๙ น. พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน ณ อนุสรณ์สถานปราสาทธรรมสังเวช