ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดบ้านเก่าบ่อ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี

พระครูภาวนากิจจาทร วิ.

ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

วันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๒ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๐๗.๐๐ น.

      ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๑๑.๐๐ น.

      ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๐๐ น.

      – กิจกรรม ลูกหลานบ้านหาดแพงและชมรมผู้สูงอายุรำบายศรีเชิญขวัญ สวดสรภัญญะ

      – พิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระพุทธรูปหยก, สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล จำลอง, รัตนมงคล ณ อนุสรณ์สถานปราสาทธรรมสังเวช วัดบ้านเก่าบ่อ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๒ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๐๖.๓๐ น.

      ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน บริจาคโลหิต มอบทุนการศึกษา มอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

      เจ้าภาพทุกฝ่ายน้อมถวายกฐินสามัคคี

เวลา ๑๑.๐๐ น.

      ถวายภัตตาหารเพล, เจ้าภาพทุกฝ่ายรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี