บทสวดคาถาพุทธาภิเษก (แบบย่อ)

คาถาจุดเทียนชัย พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโน     ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ     อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง เอตัสสะ  อานุภาเวนะ         สัพพะทุกขา  อุปัททะวา อันตะรายา …

บทสวดเมตตาหลวง (แบบย่อ)

บทสวดเมตตาหลวง   (แบบย่อ) แผ่เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ให้สัตว์  ๑๒  จำพวก       เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง…

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

อาฏานาฏิยะปะริตตัง นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง          อุปปันนานัง   มะเหสินัง ตัณหังกะโร   มะหาวีโร             เมธังกะโร   มะหายะโส สะระณังกะโร  โลกะหิโต           ทีปังกะโร  …

กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน

กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า  ห่อข้าวประดับดิน ฮอดเมื่อยามเดือนเก้า           เฮ็ดบุญข้าวประดับดิน ไปฟังธรรมจำศีล                คือถิ่นฐานอีสานเค้า แรมสิบสามค่ำเดือนเก้า         มาเด้อเฮาฟ้าวเร่งด่วน ของคาวหวานแบ่งสี่ส่วน        ลองคำนวนเด้อเจ้า  ผมสิเว้าสู่ฟัง…

บทสรภัญญะ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก

บทสรภัญญะ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก (วันพบญาติ  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที) (ขึ้น) ประเพณีอีสานบ้านเฮา แรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้า เอาห่อข้าวน้อยไปหยาย (รับ)  มีอาหารหวานคาวมากมาย  หมากพลูก็เอาไป ยาสูบธูปเทียนมีห่อเอาไว้สิ่งไหนดีๆ พ่อแม่ญาติๆ ดับชีวีวิญญาณท่านจะมาเอา ยมพระบาลปล่อยให้มาเดือนเก้าอย่าลืมเด้อลูกเต้า …

เพลงกรรมใดใครก่อ

เพลงกรรมใดใครก่อ        พระพุทธองค์  ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรม   คนไหนใครทำ  กรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไร  ก่อนนั้น…เคยทำกรรมไว้ชาติใด  ชาตินี้ต้องได้  รับกรรมที่ทำก่อนนั้น        ตัวฉันคงทำ  แต่กรรมซ้ำอยู่เสมอ  ชาตินี้จึงเจอเวรกรรมเก่าเข้าย้อนผูกพัน ปวดร้าว…ตรอมตรมขื่นขมอนันต์  ทำดีสารพัน รางวัลที่ได้ก็คือเคราะห์กรรม …

บทสรภัญญะ ปลงสังขาร

บทสรภัญญะ  ปลงสังขาร อะนิจจา  วะตะ  สังขารา     อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตะวา   นิรุชฌันติ     เตสัง  วูปะสะโม  สุโข โอ้  โอ๋  อนิจจา                 สังขาราไม่เที่ยงตรง หนุ่มแก่ย่อมจักปลง            …

บทสรภัญญะ สังขารไม่เที่ยง

บทสรภัญญะ  สังขารไม่เที่ยง โอ้  โอ๋  อนิจจา ๆ               สังขาราบ่เที่ยงตรง ชีวิตบ่มั่นคง ๆ                   บ่ดำรงอยู่ได้นาน เกิดดับแห่งสังขาร ๆ            อันตรธานแตกทำลาย เกิดแก่ทั้งเจ็บตาย ๆ           …

บทสรภัญญะ คุณบิดามารดา

บทสรภัญญะ คุณบิดามารดา ข้าขอกราบไหว้คุณท่านบิดาและมารดา เลี้ยงลูกเฝ้ารักษาแต่คลอดมาจึงเป็นคน แสนยากลำบากกายไม่คิดยากลำบากตน ในใจให้กังวลอยู่ด้วยลูกทุกเวลา ยามกินถ้าลูกร้องก็ต้องวางวิ่งมาหา ยามนอนไม่เต็มตาพอลูกร้องก็ต้องดู กลัวเหลือบยุงและไรมดจะกวนกัดรีบอุ้มชู อดกินอดนอนสู้ทนลำบากหนักไม่เบา คุณพ่อแม่มากนักเปรียบน้ำหนักยิ่งภูเขา แผ่นดินทั้งหมดเอามาเปรียบคุณไม่เท่าทัน เหลือที่จะแทนคุณของท่านนั้นใหญ่อนันต์ เว้นไว้แต่เรียนธรรมเอามาสอนพอผ่อนคุณ สอนพระธรรมที่จริงให้รู้ไม่เที่ยงไว้เป็นทุน แล้วจึงแสดงคุณให้เห็นจริงตามธรรมดา…