ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “เก้าอี้” น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา

มุทิตาสักการะ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี

พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

๑. เก้าอี้หลุยทรงเกียรติ ๔ ชุด ชุดละ ๑๑,๐๐๐ บาท

๒. เก้าอี้ทรงเกียรติ รุ่นมีแขน ๖ ชุด ชุดละ ๑๐,๘๐๐ บาท

๓. เก้าอี้ทรงเกียรติ รุ่นไม่มีแขน ๒๐ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถาม

พระมหาพงษ์พันธุ์ 0846386158

พระมหาอนุชิต 0856662011

หรือโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ เลขบัญชี 3190644403