พิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๙ น. พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน
ณ อนุสรณ์สถานปราสาทธรรมสังเวช