กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า ห่อข้าวประดับดิน

กลอนอีสาน บุญเดือนเก้า  ห่อข้าวประดับดิน

ฮอดเมื่อยามเดือนเก้า           เฮ็ดบุญข้าวประดับดิน

ไปฟังธรรมจำศีล                คือถิ่นฐานอีสานเค้า
แรมสิบสามค่ำเดือนเก้า         มาเด้อเฮาฟ้าวเร่งด่วน

ของคาวหวานแบ่งสี่ส่วน        ลองคำนวนเด้อเจ้า  ผมสิเว้าสู่ฟัง
ส่วนที่หนึ่ง  ให้เตรียมตั้ง        ทั้งครอบครัวของเฮาก่อน

ส่วนที่สอง  กะแน่นอน         แบ่งเป็นต่อนฝากพี่น้อง   

ผองญาติหมู่ทั้งหลาย

ส่วนที่สาม  เผิ่นบอกไว้         ให้ผองญาติเสียชีวิต

เผิ่นอยากให้อุทิศ                แก่ญาติมิตรผู้ลับล่วง

สิทวงถ้าว่าส่วนบุญ
ส่วนที่สี่  กะทางพุ้น             ให้เฮ็ดบุญถวายพระ

เป็นการอุปการะ                ศาสนาพระพุทธะไว้

ให้เฮาได้ใจชุ่มเย็น
ส่วนที่เป็นอุทิศญาติ            อย่าให้ขาดเฮ็ดตองห่อ

ของคาวหวานพร้อมนอ         ห่อหมากพลูยาสูบพร้อม

ตอมไว้ไส่กระทง
ฮอดตีห้ากะหาส่ง               อยู่นำดงแถวท้ายวัด

พ้าวไปจัดแต่งไว้                 ให้หมู่ญาติมารับเอา

วางของแล้วให้เจ้า              เฝ้ากรวดน้ำส่งกุศล
เอิ้นเอาคนผู้ล่วงลับ             มาฮับทานเฮาวางไว้

ถึงตอนเช้ากะแม่นได้           เลี้ยงอาหารเฮ็ดทานวัด

มีแนวได๋กะให้จัด                ภัตตาหารเพลเช้า
ฟังพระเว้าเล่าพระธรรม        ผมได้นำเรื่องแต่เค้า

เว้าบรรยายในท้องถิ่น           นำเรื่องข้าวประดับดิน

มาแจกแจงสู่เจ้า                 พออยากเล่าสู่หมู่ฟัง…..ท่านเอย  ฯ