พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ ถวายหลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) พร้อมกันนี้…

พิธีถวายน้ำสรงหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร เนื่องในพิธีฉลองสมณศักดิ์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายน้ำสรง หลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)

พิธีอัญเชิญพระพุทธปรินิพพาน

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ…

พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ถาวรเจติยมหาวิหาร

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๓

เช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์และทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ โดยมีพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานสงฆ์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธาน นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ถาวรเจติยมหาวิหาร

พีธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม มุทิตาสักการะ พระครูภาวนากิจจาทร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพย่าม น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา มุทิตาสักการะ ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนากิจจาทร วิ. เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) น้อมถวายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ รายการทำบุญ…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนากิจจาทร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระครูภาวนากิจจาทร วิ. (เกษม) เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก…