เพลงกรรมใดใครก่อ

เพลงกรรมใดใครก่อ

       พระพุทธองค์  ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรม   คนไหนใครทำ  กรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไร  ก่อนนั้น…เคยทำกรรมไว้ชาติใด  ชาตินี้ต้องได้  รับกรรมที่ทำก่อนนั้น

       ตัวฉันคงทำ  แต่กรรมซ้ำอยู่เสมอ  ชาตินี้จึงเจอเวรกรรมเก่าเข้าย้อนผูกพัน ปวดร้าว…ตรอมตรมขื่นขมอนันต์  ทำดีสารพัน รางวัลที่ได้ก็คือเคราะห์กรรม 

       โธ่เอ๋ย…พระเจ้าไม่เคยปราณี  ในชาตินี้ทำดีไม่เคยก่อกรรม  หวังให้…    ผลบุญได้น้อมนำ  ล้างเวรที่เคยทำ  แต่ชาติปางก่อน

       สิบนิ้วพนม…สวดมนต์พร่ำบ่นบูชา  กุศลทำมา  จงนำข้าสิ้นเวรดังวอน    หากแม้น…ชีวีสิ้นรับดับมรณ์  เวรกรรมทุกชาติก่อน  บรรเทาผันผ่อน            อย่าตามซ้ำเลย ฯ