พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๓ ปีวันสวรรคต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ นำโดยพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัด ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประช้าชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคตปีที่ ๓