พิธีอัญเชิญพระพุทธปรินิพพาน

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา อัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งแกะสลักจากหินทราย มาประดิษฐาน ณ วัดบ้านเก่าบ่อ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป