พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ถาวรเจติยมหาวิหาร