พีธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

พระครูภาวนากิจจาทร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ)

พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูสุภัทรวิริยคุณ (ลือชัย ภทฺทมุนี) วัดศรีสงคราม บ้านท่าบ่อ จ.นครพนม เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.)

โดยเข้ารับประทานสัญญาบัตร พัดยศ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน และคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ถวายการต้อนรับและถวายมุทิตาสักการะ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ