ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๓

เช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์และทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ โดยมีพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประธานสงฆ์