บทสรภัญญะ สังขารไม่เที่ยง

บทสรภัญญะ  สังขารไม่เที่ยง

โอ้  โอ๋  อนิจจา ๆ               สังขาราบ่เที่ยงตรง

ชีวิตบ่มั่นคง ๆ                   บ่ดำรงอยู่ได้นาน

เกิดดับแห่งสังขาร ๆ            อันตรธานแตกทำลาย

เกิดแก่ทั้งเจ็บตาย ๆ            ในร่างกายทุกเวลา

พวกเราอย่าโสกา ๆ             ว่าสังขารบ่เปลี่ยนไป

หนุ่มสาวผู้มีแรง ๆ              รีบจัดแจงสร้างความดี

วันเดือนเปลี่ยนเป็นปี ๆ        อายุนี้ดั่งเดียวกัน

เงินทองของผูกพัน ๆ           บ่ยึดมั่นถึงร้อยปี

กายใจอย่าตระหนี่ ๆ            ทำความดีบำเพ็ญทาน

เลี้ยงลูกแบ่งให้หลาน ๆ         ช่วยเจือจานเสมอกัน

ทุกคนบ่รู้วัน ๆ                  จากไกลกันคนละทาง

พ่อแม่เพิ่นตายเสีย ๆ           ผัวและเมียก็ตายจาก

ทุกข์ยากวิบากกรรม ๆ          สังขารนั้นบ่เที่ยง

คล้อยเหงี่ยงเอียงซ้ายขวา ๆ    เจ็บตามตัวเวทนา

ไปมาแสนลำบาก ๆ             ลุกนั่งยากเฒ่าชรา

หูตาฝ้ามืดมัว ๆ                 พระเณรจั่วบ่มีเว้น

เมื่อท่านได้รู้เห็น ๆ              สังขารเป็นอนิจจา

ทำบุญกุศลหนา ๆ              ก่อนเวลาบ่ทันตาย

ปวงข้าได้บรรยาย ๆ            น้อมถวายลงพร้อมกัน ฯ