พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๓ ปีวันสวรรคต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ นำโดยพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัด ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประช้าชน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

พิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๙ น. พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุรัตนมงคลใต้ฐานพระพุทธปรินิพพาน ณ อนุสรณ์สถานปราสาทธรรมสังเวช

บวชกายบวชใจ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ บวชกายบวชใจ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

อิริยาบถปิดบังทุกข์ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อิริยาบถปิดบังทุกข์ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

ปฏิปทาเป็นเหตุให้อายุยืนหรืออายุสั้น (๒) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ปฏิปทาเป็นเหตุให้อายุยืนหรืออายุสั้น (๒) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

โลกนี้คือละคร – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ โลกนี้คือละคร ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วิสัยทัศน์ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ วิสัยทัศน์ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เรื่องของเทวดา (๒) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ เรื่องของเทวดา (๒) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เรื่องของเทวดา (๑) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ เรื่องของเทวดา (๑) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)