พระครูภาวนากิจจาทร ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนว่าน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูภาวนากิจจาทร พร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนว่าน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน…

พิธีต้อนรับพัดยศ ตราตั้งฐานานุกรม พระปลัดพิทักษ์ สมาหิโต

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต…

พระพิทักษ์ สมาหิโต รับตราตั้งฐานานุกรม ที่ พระปลัด ฐานานุศักดิ์ใน พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ.)

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต…

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี