พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี