พระครูภาวนากิจจาทร ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนว่าน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูภาวนากิจจาทร พร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนว่าน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ