ดอกดิน

ดอกดิน

         สิบนิ้วยกเหนือเกษี  เอาพระบารมีไว้เป็นที่พึ่งของเรา  พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  ไว้เป็นที่สักการะ  ชีวิตถวายแด่พระพุทธโคดม  ถามตัณหานั้นเทียว               เพราะบ้านเมืองของเราก็ยังไม่เที่ยงโลกของเราก็จะเอียงไปเหมือนใบไม้       ที่ถูกลม  เพราะความรู้เรายังไม่ถึง  น้องขอตายด้วยผ้าขาว ขอไปอยู่ดาวดึงส์ 

         ดอกกุหลาบบานอยู่ริมตลิ่ง  น้องขอตอนสักกิ่งเถอะนะกุหลาบจ๋า            น้องขอตอนแต่ดอกบาน ๆ  เอามาใส่พานบูชา

         ชาตินี้น้องจะขอปฏิญาณตนไว้ว่า  ถ้าน้องไม่ได้พี่มาเป็นคู่ครอง  น้องไม่ปรารถนาไหนเลย  ทุกสิ่งอัน  ทุกทรัพย์สิ่งของกองสมบัติ  ทุกสิ่งสารพัดที่น้องไม่เกี่ยวพัน  น้องนอนซมโศกจนแค้น  ถ้าไม่ได้ร่วมแนนกับบ่าวแจ่มจันทร์  น้องนอนซมโศกโสกาดื่มน้ำตาทุกคืนวัน

         ตายไหนน้องขอตายด้วย  ถ้าพี่ขึ้นดงลงเหลา  ขึ้นเขาลงห้วย  อนิจจาพ่อรูปสวยน้องจะตายตามไปด้วย  น้องขอตายร่วมหลุมเดียว         นะพ่อสีเขียวใบพงศ์…..