มิตรปฏิรูป คือ คนเทียมมิตร ๔ จำพวก

มิตรปฏิรูป  คือ  คนเทียมมิตร  ๔  จำพวก

          ๑.  คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔

 1. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
 2. เสียให้น้อย  คิดเอาให้ได้มาก
 3. เมื่อมีภัยแก่ตัว  จึงรับทำกิจของเพื่อน
 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว ฯ

         ๒.  คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  ๔

 1. เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย
 2. อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย
 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
 4. ออกปากพึ่งไม่ได้  ฯ

         ๓.  คนหัวประจบ  มีลักษณะ  ๔

 1. จะทำชั่วก็คล้อยตาม
 2. จะทำดีก็คล้อยตาม
 3. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
 4. ลับหลังตั้งนินทา ฯ

         ๔.  คนชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  ๔

 1. ชักชวนดื่มน้ำเมา
 2. ชักชวนเที่ยวกลางคืน
 3. ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น
 4. ชักชวนในการเล่นพนัน ฯ

มิตร  ๔  จำพวกนี้  ไม่ใช่มิตร  เป็นแต่คนเทียมมิตร  ไม่ควรคบ  ฯ