คำกล่าวอัญเชิญเทวดามาฟังธรรม

คำกล่าวอัญเชิญเทวดามาฟังธรรม

         ข้าขออาราธนา         ยังเทพาทั้งหลายนั้น 

องค์ใดเฝ้าได้รักษา               ทั่วทั้งโลกแห่งโลกา 

ในวัดวาและศาสนา             ทั้งภูผาและห่อมห้วย 

ทั้งต้นกล้วยและแนวเขา        ทุกแถบเถาว์และเถื่อนถ้ำ 

ทุกหนองน้ำและวังปลา         ในศาลาและขอบเขต 

ในนิเวศและสถาน                ในวิมานและปราสาท              

ในอากาศและเวหา              ทั้งคงคาแม่น้ำใหญ่ 

เทพดาพระองค์ใด               มีใจใสด้วยศรัทธา 

จงเสด็จเข้ามาฟัง                ยัง…พระสัทธรรมเทศนา  

ตามกาลตามเวลา               ด้วยฝูงข้า…ทั้งหลายเทอญ ฯ