คำกล่าวจุดเทียน

คำกล่าวจุดเทียน

             แสงเทียนส่องสองพันปีที่พ่อจุด  ใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วหนา

หากว่าเรายังโง่เขลาเบาปัญญา         อีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคัมภีร์

แสงธรรมส่องสองพันปีที่พ่อจุด         จะไม่ดับสิ้นสุดลงหรอกหนา

หากว่าเรามีทานศีลภาวนา              ทั้งโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรม

แสงธรรมส่องสองพันปีคัมภีร์เปิด       ตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอน

พุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอน       ให้ไถ่ถอนภาวนาพาพ้นภัย

แสงเทียนส่องพร้อมแสงธรรมที่นำจุด  จะยังหยุดทุกข์โทษกรรมนำสุขใส

เราชาวพุทธช่วยกันจุดเทียนแห่งใจ     จะส่องให้แสงธรรมอยู่….คู่โลกา ฯ