คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

         อิมัส๎มิงมงคล  จักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิ  จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานา  เขตเต สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  พุทธะชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิงมงคล  จักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิ  จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานา  เขตเต สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  ธัมมะชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิงมงคล  จักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิ  จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานา  เขตเต สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  ปัจเจกกะพุทธะชาละปะริกเขตเต  รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ

         อิมัส๎มิงมงคล  จักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิ  จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา  ราชะเสมานา  เขตเต สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ  สังฆะชาละปะริกเขตเต    รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ