คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย

ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันท์ และพระราชพิธีอื่นๆ

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ       ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร

สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ      อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง

เอตัสสะ อานุภาเวนะ           สัพพะทุกขา  อุปัททะวา

อันตะรายา  จะ นัสสันตุ       สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ