พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ ถวายหลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส แด่
– พระสถิตย์ ปญฺญาสิริ
– พระมหาพงษ์พันธุ์ อคฺควํโส ป.ธ.๖

ในการนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี

และ นายธนูศิลป์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส