พระยะมะกะ

พระยะมะกะ

       เย  เกจิ  กุสะลา  ธัมมา  สัพเพ  เต  กุสะละมูลา ฯ  เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูลา  สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา ฯ  เย  เกจิ  กุสะลา  ธัมมา  สัพเพ  เต  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา ฯ  เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา  สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา ฯ