บวชกายบวชใจ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ บวชกายบวชใจ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

อิริยาบถปิดบังทุกข์ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อิริยาบถปิดบังทุกข์ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

ปฏิปทาเป็นเหตุให้อายุยืนหรืออายุสั้น (๒) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ปฏิปทาเป็นเหตุให้อายุยืนหรืออายุสั้น (๒) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

โลกนี้คือละคร – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ โลกนี้คือละคร ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

วิสัยทัศน์ – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ วิสัยทัศน์ ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เรื่องของเทวดา (๒) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ เรื่องของเทวดา (๒) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เรื่องของเทวดา (๑) – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ เรื่องของเทวดา (๑) ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

บุญข้าวสาก – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ บุญข้าวสาก ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง – พระครูภาวนากิจจาทร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง ” โดย พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)